office foldersGümrük İşlemlerinizi Sorunsuzca Yürütülmesi İçin Aşağıdaki Evrakların Tarafımıza İletilmesi Gerekmektedir.

-Vekaletname Noter Tasdikli

-İmza Sirküleri Orjinal Veya Noter Onaylısı

-Ticaret Sicil Gazetesi (En Son Hali) Orjinal Veya Noter Onaylısı

-Faaliyet Belgesi Orjinal Veya Noter Onaylısı

-Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı Orjinal Veya Noter Onaylısı Ya Da İnternet Çıktısı

-İmzaya Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdan Sureti Noter Onaylısı

Daha Önce Gümrük Sisteminde Dosyası Olan Firmalarımızın Veklalet Haricindeki Evraklardan Fotokopi Göndermeleri Yeterlidir. Sistemde Dosyanızın Olup Olmadığıyla İlgili Bizimle İrtibata Geçebilirsiniz