Daily Archives: 24 Aralık 2014

Damga Vergisine Tabi Olmayan Evr

Damga Vergisine Tabi Olmayan Evr

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının 14.01.2011 tarihli, 2011-2 sayılı Genelgesinde, Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi